Wikells Byggberäkningar

Wikells Byggberäkningar Wikells Byggberäkningar

Ny version
4.19
sektionsdata

Kalkylprogram för Bygg-,
El- och VVS-branschen

Sektionsdata är ett kalkylprogram för entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag. Mer om sektionsdata.

Kalkylprogram för Bygg-, El-, och VVSbranschen.


sektionsfakta

Kalkylera snabbt och enkelt
med sektionsfakta

Sektionsfakta underlättar det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet i byggprocessen.

Kalkylera snabbt och enkelt med sektionsfakta

Beställ direkt online eller ring 0470-70 19 70.

Till alla sektionsfaktaböcker ingår motsvarande bok på webben. Mer om sektionsfakta.