Klicka för att öppna menyn
Kalkylbok/webb

sektionsfakta NYB 16/17

I mitten av mars 2018 kommer den nya utgåvan av sektionsfakta NYB för 2018/2019. Den är omarbetad med nya byggdelar, samt uppdaterad med aktuellt material, tider, priser, omkostnader m.m.
Vid köp av sektionsfakta NYB 16/17 + NYB 18/19 erbjuds paketpris.

 • BSAB
  Materialidentifikation orienterat efter BSAB 96 (AMA).
 • Materialprisnivå
  Vi har utgått från branschens prislistor med standard-rabatter för att komma fram till rimligt inköpspris. Prisläge 2016-02-15.
 • à-prislista
  Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d.v.s. summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.
 • Byggdelar
  Kompletta enheter uppbyggda av à-prisrader.
 • Referensobjekt
  Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.

Exempel ur boken


Nyheter i byggdelar
 • Ny utvändig mur typ ”Trädgårdsmur”
 • Nya kantbalkar typ lättklinker kantelement
 • Fler takstolstyper
 • Bättre isolerade yttergrundmurar
 • Yttervägg med Thermomur
 • Yttervägg för lågenergihus
 • Innerväggar med hög ljudklass samt akustikvägg
 • Innerväggar med förstärkningsreglar
 • Hålbjälklag med stegljudsdämpning och ytskikt
 • Nya yttertak med Plannja Trend resp. Plannja Pannplåt
 • Fler fönster och dörrar

Nyheter i à-prislistan
 • Nya kapitel (följer AF 12 och AMA Hus 14):
      AF Administrativa föreskrifter
 • Kapitel H Längdformvaror har delats upp i:
      HSB Längdformvaror av metall
      HSD Längdformvaror av trä
 • Nya artiklar har lagts in:
      Betong med högre hållfasthet
      Modultegel
      Fler takstolstyper
      Perforerad gipsskiva för akustikväggar
      Fler fönster och dörrar
      Sparkskydd för dörrar

sektionsfakta webb - sökbar

 • Uppdaterade priser online
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Alla dina köpta böcker samlade på en plats
 • Tillgänglig under 2 år tills ny utgåva släpps

  Till alla sektionsfaktaböcker ingår motsvarande bok på webben.

Är något oklart eller vill du veta mer?

Ring mig, Martin, på 0470-70 19 73 eller mejla martin@wikells.se så hjälper jag dig.