Klicka för att öppna menyn
Wikells Byggberäkningar AB

Kalkylverktyg inom Bygg, El och VVS

För visning och mer information, ring

0470-70 19 70

Kalkylera snabbt med sektionsfakta

Sektionsfakta underlättar det tekniska och ekonomiska arbetet i byggprocessen. Till sektionsfakta ingår motsvarande bok på webben.
Mer om sektionsfakta

Kalkylprogram för Bygg, El och VVS

Sektionsdata är ett effektivt kalkylprogram för entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag.
Mer om sektionsdata

Önskar du support på kalkylprogrammet?

Ring mig, Sven-Evert, på 0470-70 19 77 så hjälper jag dig.