Klicka för att öppna menyn
Wikells Byggberäkningar AB

Kalkylverktyg inom Bygg, El och VVS

Nya utgåvor av sektionsfakta EL och NYB i februari/mars.

För visning och mer information, ring

0470-70 19 70

Kalkylprogram för Bygg, El och VVS

Sektionsdata är ett effektivt kalkylprogram för entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag.

Sektionsdata webb - välj hur du vill jobba, lokalt eller på webben.
Mer om sektionsdata

Kalkylera snabbt med sektionsfakta

Sektionsfakta underlättar det tekniska och ekonomiska arbetet i byggprocessen. Till sektionsfakta ingår motsvarande bok på webben.

Sektionsfakta EL 18/19 och NYB 18/19 - nya utgåvor våren 2018.
Mer om sektionsfakta

Önskar du support på kalkylprogrammet?

Ring mig, Sven-Evert, på 0470-70 19 77 så hjälper jag dig.